Thursday, January 29, 2009

GOYIM??

Persoalan yang ditimbulkan oleh sahabat-sahabat saya mengenai Goy atau Goyim dan apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Bangsa Terpilih mengingatkan saya tentang soalan yang sama yang saya ajukan kepada abang saya. Walaupun saya bukannya pakar dalam bidang ini tapi insyaallah dalam keterbatasan ilmu dan pengalaman saya akan kongsikan bersama sahabat-sahabat sekalian dengan semaksima yang mungkin.

Goy atau Goyim

Persoalannya, siapakah Goy?. Baik, sebenarnya Goy juga dikenali sebagai goyim, human cattle yang membawa maksud manusia lembu. Gelaran ini digunakan oleh Yahudi untuk memanggil bangsa selain bangsa mereka.

Bangsa yang terpilih

Agama Yahudi tegak di atas dua prinsip asas iaitu Ketuhanan Maha Esa serta pemilihan bangsa Yahudi sebagai ‘Bangsa Pilihan Tuhan’. Bangsa Yahudi ini memegang kuat terhadap doktrin bahawa mereka adalah bangsa yang terpilih, bangsa yang dipilih oleh TUHAN (The Chosen People of God), orang-orang TUHAN (The People of God).

Kenyataan ini dipetik dari Old Testament yang berbunyi :

"Engkau wahai Israel adalah bangsa yang dikuduskan oleh Tuhanmu. Engkau telah dipilih oleh Tuhanmu agar engkau menjadi satu bangsa yang paling istimewa dan unik di sisi Tuhan Engkau dari seluruh bangsa-bangsa yang lain yang menyebabkan Tuhan cinta kepada kamu dan memilih kamu tetapi (pemilihan kamu itu) adalah kerana kasih sayang Tuhan kepada kamu dan jagaan-Nya terhadap sumpah yang dibuat-Nya dengan bapa-bapa kamu, iaitu Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus kamu daripada penghambaan firaun, raja Mesir". [Deuteronomy VII : 6-8]

"Aku Tuhan kamu yang telah memberi keistimewaan kepada kamu daripada bangsa-bangsa lain. Kami bagi-Ku adalah kudus kerana Aku sendiri adalah kudus, Aku adalah Tuhan dan sesungguhnya Aku telah memberi keistimewaan kepada kamu daripada bangsa-bangsa lain supaya kamu itu menjadi milik-Ku". [Leviticus XX : 24 - 26].

‘World-View’ dan Nilai Yahudi dari Kitab Talmud.

Talmud telah dijadikan satu pegangan yang kuat oleh Yahudi. Setelah kita membaca prinsip-prinsip dari Talmud ini, amat jelas sekali ia menonjolkan sifat perkauman yang amat kuat dan amat memandang hina bangsa selain daripada Yahudi. Itulah prinsip hidup yang digenggam erat oleh kebanyakan Yahudi. Dan prinsip dari Talmud inilah yang menjadi sumber ‘World-view’ bagi para Zionis antarabangsa bahkan kedudukan Talmud di sisi mereka lebih tinggi daripada kedudukan Taurat itu sendiri.

Berikut merupakan antara petikan daripada ajaran Talmud:

"Kami adalah umat pilihan Tuhan di bumi ini dan sesungguhnya. Dia telah mewajibkan ke atas kami untuk mencerai-beraikan kami kerana kepentingan kami, demikian itu kerana rahmat-Nya dan keredaan-Nya kepada kami. Dia memudahkan kepada kami binatang berbentuk manusia iaitu semua umat yang lain daripada umat Yahudi kerana Dia tahu bahawa kami memerlukan dua jenis binatang : Satu jenis yang bisu seperti binatang-binatang ternakan dan burung-burung, dan satu jenis lagi yang bercakap seperti orang-orang Kristian, Islam, Buddha dan seluruh umat yang lain daripada penduduk-penduduk di Timur dan di Barat, Tuhan memberi kemudahan kepada kami supaya mereka memberi khidmat kepada kami dan memecah belahkan mereka di bumi ini agar kami dapat menunggang mereka dan kami ambil ilmu pengetahuan mereka untuk kebaikan kami. Oleh itu perlulah kami mengahwinkan anak-anak perempuan kami yang jelita dengan raja-raja dan menteri-menteri serta pembesar-pembesar negara dan kami memasukkan anak-anak lelaki kami ke dalam agama-agama yang berbagai-bagai dan kita mempunyai kekuasaan di negara-negara tersebut, kemudian kita fitnahkan mereka dan berusaha menjatuhkan mereka serta mengadu-dombakan mereka dengan perasaan takut supaya mereka bermusuh-musuhan, dalam situasi begitu kita akan menaguk di air keruh dan mendapat kejayaan".

Petikan dari Victor E. Marsden (1999). Protokol-Protokol Mesyuarat Para Pemimpin Ilmuan Zionis :

Rabai-rabai merujuk kepada Ezekiel 34 : 31 : “Kamulah pengikutku, kumpulan aku adalah manusia tetapi Goyim bukannya manusia.” [Keritoth 6b, Pranaitis, Hlm 53]. “Ladang-ladang Goy adalah umpama hutan belantara, sesiapa yang mula-mula menetap di dalamnya mempunyai hak ke atasnya.” [Baba Batra, 14b]. “Harta benda Goy adalah seperti harta yang tidak bertuan.” [Schulcan Aruch : Choszen Hamiszpat, 116, 5].

Bagi memartabatkan dogma-dogma keagamaan, rukun-rukun tersebut diberikan :

“Bahawasanya bangsa Yahudi adalah satu-satunya bangsa yang dipilih oleh tuhan, sedangkan bangsa lain adalah terkeji dan terkutuk.” “Bahawasanya semua harta benda orang lain adalah kepunyaan bangsa Yahudi, oleh yang demikian adalah dibolehkan untuk merampasnya tanpa berasa bersalah.” “Seorang Yahudi merompak seorang Goy, dia boleh menipunya dalam suatu urusniaga yang mana harus tidak dikesan oleh orang tersebut jika tidak nama tuhan akan tercemar.” [Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat, 348].

Petikan dari Nahmar Jamil (1987), Mengenal Perwatakan Yahudi:


“Supaya orang-orang Yahudi dapat memerintah, mereka harus mencetus peperangan antara bangsa-bangsa. Sepertiga daripada dunia hendaklah dimusnahkan. Orang-orang Yahudi akan dibangkitkan selama tujuh tahun. Mereka akan membakar senjata yang diperolehinya setelah mencapai kemenangan.” “Orang-orang asing yang bukan orang-orang Yahudi adalah anjing-anjing. Orang Yahudi yang ikhlas harus memberi makanan kepada anjing-anjing. Orang Yahudi yang tidak ikhlas tidak harus memberi makanan daging kepada orang-orang bukan Yahudi malah kepda anjing-anjing kerana anjing-anjing lebih baik dari orang-orang bukan Yahudi. Bangsa-bangsa di luar dari agama Yahudi bukan sahaja anjing tetapi juga keldai. Bangsa pilihan sahaja berhak hidup sedangkan bangsa lain adalah keldai.”

Rujukan

• Untuk mengukuhkan lagi ilmu dan kefahaman sahabat-sahabat jadi saya cadangkan anda semua murujuk kepada:

1) Ismail Abdul Rahman (1989). Konsep & Kedudukan Bangsa Pilihan ; Menurut agama ISLAM & Agama Yahudi.
2) Wan Mohamad Ridzuan Wan Mokhtar(2006). Yahudi Menurut Al-Quran, Hadis, taurad dan Injil.
3) Dr. Abdullah Al-Thail(2008). Yahudi Sang Penghancur Dunia.
4) Victor E. Marsden (1999). Protokol-Protokol Mesyuarat Para Pemimpin Ilmuan Zionis .
5) Petikan dari Nahmar Jamil (1987), Mengenal Perwatakan Yahudi.

Ditulis Oleh : rijal88 // 11:53 AM
Kategori:

0 comments:

Followers

 
Powered by Blogger.